Vi vill ha Förbifarten

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Det är lätt att förstå betydelsen av en ny vägförbindelse väster om Stockholm.

Idag finns bara en större väg när du ska passera staden eller ta dig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, rakt genom Stockholm. Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Det blir en enklare och snabbare resa, antingen du väljer att åka bil eller kollektivt.