Vem vill ha förbifarten?

På senare tid har vi kunnat läsa att ”80 procent är för Förbifart Stockholm”, att ”7 av 10 är emot” samtidigt som ”7 av 10 inte vill stoppa bygget”. Hur hänger det här ihop? Hur många vill egentligen ha förbifarten?

Anledningen till förvirringen är att flera olika opinionsundersökningar presenterats den senaste tiden och att resultatet från en av dem till synes skilde sig markant från alla de andra. För att förstå hur det faktiskt ligger till måste vi därför kolla närmare på undersökningarna. Vilken fråga ställdes och till vem?

De flesta undersökningar inkluderar denna fråga förutsättningslöst, dvs. ”Vilken är din inställning till Förbifart Stockholm?”. I Trafikverkets årliga undersökning svarade senast 79 procent att de är för, DN/Ipos publicerade 2013 en undersökning där 72 procent var för och i den senaste undersökningen, gjord av Demoskop i maj 2014, uppgav hela 80 procent av Stockholms invånare att de är för förbifarten.  Andelen som är emot var enligt den senaste mätningen cirka 10 procent, resten vet inte eller ville inte svara.

Hur kommer det sig då att Miljöpartiet påstår att majoriteten är emot? Svaret är att de i en egen undersökning har ställt en riggad fråga, och som man frågar får man svar. De har inte frågat om inställningen till förbifarten utan lät respondenterna välja mellan en sexfilig motorväg eller utbyggnad av pendeltåg och tunnelbana. Då svarade 68 procent det senare. Problemet med denna undersökning, vilket svt abc påpekade, är att man tvingades välja mellan två saker som inte nödvändigtvis utesluter varandra. Jämför med frågan ”ska vi prioritera vård eller skola i Sverige?”, svaret är givetvis att det går att kombinera. Miljöpartiets undersökning har även en annan mycket stor brist: de har bara frågat i Stockholms stad medan de tidigare undersökningarna frågar respondenter från hela Stockholm (denna märkliga diskriminering av förortsbor har vi skrivit om tidigare här). Dessutom kontrade Moderaterna Miljöpartiets undersökning med att beställa en egen undersökning som visade att 62 % är emot Miljöpartiets egentliga förslag att ”stoppa bygget och investera motsvarande belopp i kollektivtrafik”.

Eftersom förbifarten stundtals är en het politisk fråga skulle man kunna tro att attityden skiljer sig mellan de olika partiernas sympatisörer, men så är inte fallet. Demoskops mätning från i Maj visar tydligt att väljare i samtliga partier är mer positiva än negativa till förbifarten. Även bland miljöpartister är en bred majoritet, 65 procent, positiva.

Bland politikerna är stödet också stort, 87 procent av riksdagen är för. Alliansens samtliga partiledare förnyade 2010 sitt löfte att bygga förbifarten och under Almedalsveckan i år gav infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) löften att snarast påbörja bygget, vilket skedde den 19 augusti (även om förberedelserna pågått sedan 2006). Socialdemokraterna har också varit för förbifarten redan från början och Stefan Löfven har sedan han tillträdde som partiledare flera gånger bekräftat att partiet inte har ändrat ståndpunkt i den frågan. Tillsammans med oppositionsborgarrådet i Stockholm, Karin Wanngård, har han också lovat att förbifarten inte är förhandlingsbar om de vinner valet.

Vem vill då ha förbifarten? Svaret är som vi kan se att nästan alla vill det, och det är inte så konstigt då förbifarten verkligen behövs för att Stockholm ska klara av att växa både befolkningsmässigt och ekonomiskt. Ensamma kvar på nej-sidan står endast partitopparna i V och MP, utan sina gräsrötter.


graf

 

Källor:
  1. http://www.chamber.se/nyheter/miljopartister-gillar-forbifarten.htm
  2. http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Aktuellt/2014-06/Aktuella-fragor-om-Forbifart-Stockholm/
  3. http://www.dn.se/debatt/nu-satsar-vi-28-miljarder-pa-bygget-av-forbifarten/
  4. http://www.dagenssamhalle.se/play/catharina-elmsaeter-svaerd-avger-valloefte-om-foerbifarten-i-stockholm-9804
  5. http://www.dn.se/sthlm/s-vagrar-forhandla-om-forbifarten-och-slussen/
  6. http://www.dn.se/sthlm/s-satter-ned-foten-om-forbifarten/
  7. http://www.mynewsdesk.com/se/miljopartiet-i-stockholms-stad/pressreleases/sju-av-tio-stockholmare-prioriterar-kollektivtrafik-foere-motorvaeg-1041108

Partier för Förbifart Stockholm: Moderaterna, Folkpartiet, Ceterpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna (se även 1, 2, 3), Sverigedemokraterna