Vadå 100% extraskatt?

Ni kanske har läst att vi ofta skriver att bilister betalar 100% extraskatt eller att vi kör en bil men betalar för två. Hur kan vi påstå det? 100% extra jämfört med vad? Här får du svaret på dessa frågor!

Riksdagen har vid flera tillfällen, senast 2012, beslutat att alla skatter och avgifter som tas ut på trafiken ska motsvara trafikens samhällsekonomiska kostnader. I praktiken innebär detta att skatten ska motsvara de negativa effekter som man orsakar samhället genom att köra bil. Det handlar exempelvis om buller, utsläpp och trängsel. Ju mer du bullrar, trängs och släpper ut, desto mer ska du betala i skatt. En ganska enkel princip som också är rättvis.

Nu till det konstiga. Statens eget forskningsinstitut VTI har räknat på hur stora dessa negativa effekter är och kom fram till att för en personbil är de ungefär 0,22 kronor per kilometer. Så vad betalar en bilist per kilometer? Av vad som skrivits här ovan skulle man kunna tro att det är 0,22 kronor, men 2014 när rapporten skrevs var det 0,45 kronor per kilometer, alltså mer än dubbelt så mycket! Ändå ingick inte fordonsskatten i beräkningarna, så överbeskattningen är i praktiken betydligt större än så.

VTI:s beräkningar baseras på vedertagna vetenskapliga metoder och tar med kostnaden för såväl koldioxid, andra utsläpp, trängsel, buller, olyckor, vägslitage och annat. Därför kan man dra slutsatsen att om bilister ska beskattas rättvist och om de ska beskattas enligt den princip som Riksdagen själv har bestämt ska gälla, så är skatten redan idag mer än dubbelt så hög som den borde vara. Vi är 100% överbeskattade och betalar för två när vi kör en. Det slutar dock inte här. Den nuvarande regeringen har trots detta annonserat att de vill höja skatten dramatiskt i framtiden.

Rörliga kostnader.png

Källa: VTI, fordonsskatt enl. egen beräkning