Vad betalar du för när du tankar?

Både bensin och diesel kostar idag cirka 12,50 kronor litern. Det betyder att en full tank kostar dig ungefär 750 kronor, vilket är väldigt mycket pengar för de allra flesta, framför allt för de som inte har något annat val än att ta bilen för att kunna komma till jobbet, handla eller klara av andra vardagsbestyr.

Därför talas det ofta om att drivmedel är dyrt, men så är faktiskt inte fallet. Drivmedlet i sig är inte särskilt dyrt, det du framför allt betalar när du kör bil är nämligen skatt. Två tredjedelar av vad du betalar, för att vara exakt.

Delar man upp bensinpriset i sina beståndsdelar ser det ut såhär (om bensinen kostar 12,5 kr/litern):

Bensinskatt

Själva bensinen i en full tank kostar dig ungefär bara 250 kronor, resterande 500 kronor är skatt!

Att även vi bilister ska betala skatt är naturligtvis ingenting dåligt i sig. Vi är en del av samhället och det är en rimlig princip att nya vägar, vägunderhåll, snöröjning och annat som behövs för vägtrafiken betalas av bilisterna själva i form av den skatt som vi betalar. Problemet är att skatten är så ohyggligt mycket större på oss som använder bil än vad som är motiverat! Av de 500 kronor i skatt per full tank som bilister betalar idag går bara cirka 170 kronor tillbaka i form av vägunderhåll och vägbyggen. Bilen bär alltså inte bara sina egna kostnader utan betalar utöver det varje år in omkring 70 miljarder extra till stadskassan.

Dessutom är det så att om bensin beskattades enligt den princip som riksdagens själv har bestämt ska gälla för beskattning av transporter skulle skatten ha varit ungefär en tredjedel så stor som den är idag. Alltså runt 170-200 kr per full tank.

Bor man innanför tullarna i Stockholms innerstad är det kanske möjligt att klara livet utan bil, eller att bara använda bilen i undantagsfall för att inte behöva ruinera sig, men det gäller i sådana fall bara för 350 000 av Sveriges 9,6 miljoner invånare. Dessa får dessutom sitt resande med SL subventionerat till ungefär 50%. Hela Sverige måste få leva! Det betyder även att hela Sverige måste kunna få röra sig. Den fria rörligheten är en rättighet som ger Sverige tillväxt, jämlikhet och inte minst frihet men rörligheten kvävs idag av de orättvisa och omotiverat höga skatterna på bilen.

Utan bilen stannar Sverige, därför kräver vi rättvisa bilskatter!