Svenskarna kör allt mer bil

Bilåkandet i Sverige ökade 2016 för tredje året i rad och fortsätter därmed att sätta rekord. Även lätta lastbilars och bussars körsträckor ökade markant förra året.

Körsträckorna med bil ökade med knappt tre procent, vilket är betydligt snabbare än befolkningsökningen på en procent, skriver Trafikanalys i ett färskt pressmeddelande.

-Svenskarna blir fler. Bilen ger livskvalitet, löser många transportbehov och uppskattas av allt fler, vilket leder till ökad rörlighet, tillväxt och jobb. Det här är en glädjande utveckling, inte bara för bilbranschen utan för AB Sverige, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Samtidigt som svenskarna kör mer bil så fortsätter utsläppen att sjunka. Åtta procent av körsträckorna körs av bilar som kan drivas av alternativa drivmedel, i dagsläget el, gas eller etanol. Dessutom gör en allt högre inblandning av biodrivmedel i alla drivmedel att energieffektiva bensin- och dieselbilar kan köras med mycket låg klimatpåverkan.

-Vi ska klara både mobilitet, miljö och säkerhet. Verktygen finns redan för att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta. Men det är viktigt att vi fortsätter att jobba långsiktigt med alla delar, såväl energieffektivare vanliga bilar som ny teknik och ökad andel biobränslen, avslutar Bertil Moldén.