Svenska landsbygdsbor betalar mest i världen för sina resor

Sverige har idag världens högsta koldioxidskatt.

Den svenska koldioxidskatten är så mycket högre än resten av världen att skalan måste brytas i diagrammet för att få med Sverige, som ligger flera 100 % högre än de flesta andra länder och flera tusen procent högre än det Europeiska priset på koldioxid i utsläppshandeln. 

Internationell koldioxidskatt

I en ny rapport från VTI (statens väg- och trafikforskningsinstitut) framkommer det även att bilfamiljen också betalar dubbelt så mycket skatt jämfört med vad som är motiverat enligt riksdagens egna principer om att varje trafikslag ska skatta för sina samhällsekonomiska marginalkostnader. Medan bilisterna betalar mer än dubbelt så mycket skatt för sina resor så kommer alla andra trafikslag som undersöktes i rapporten undan med skatterabatter. Dessutom genererar näringslivet fyra femtedelar av alla koldioxidutsläpp i Sverige, men det är hushållen som betalar in hälften av de klimatrelaterade skatterna.

Förutom att vara ovetenskaplig och i strid med riksdagens egna principer är situationen extremt orättvist. Vi är många som inte har några alternativa transportmedel på våra resor och höjda bilskatter blir en direkt straffbeskattning på landsbygdsbor. Vi vill ha rättvisa bilskatter för hela Sverige. För frihet, jämlikhet och tillväxt!