Snabba fakta om bilskatterna

Bilskatterna i Sverige är redan idag orättvisa och orimligt höga. Trots detta föreslår regeringen nu en dramatisk höjning, och dessutom att skatten ska höjas automatiskt varje år utan att varken folket eller riksdagen får säga sitt. Här har vi samlat 9 snabba fakta om de svenska bilskatterna:

  • En stor majoritet av Sveriges befolkning är helt beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Cirka 80% av allt resande i Sverige sker med bil.
  • En höjning av bensinskatten med 44 öre ger inklusive moms ett höjt bensinpris med 55 öre (för diesel blir höjningen 48 öre respektive 60 öre). För en vanlig barnfamilj innebär det höjd skatt med ca 2000 kronor 2016.
  • I dag är cirka 62 procent av literpriset på bensin ren skatt. Denna andel riskerar att öka till cirka 70 procent om 10 år till följd av den föreslagna årliga uppräkningen av bensinskatten.
  • Bilister är kraftigt överbeskattade. Enligt riksdagens principbeslut ska varje trafikslag beskattas efter sina samhällsekonomiska kostnader. De samhällskostnader som orsakas av bilister i form av exempelvis vägslitage och utsläpp betalar bilisterna idag dubbelt upp för i skatt.
  • Bilens negativa påverkan på miljön minskar. Sedan 2006 har personbilarnas totala utsläpp av växthusgaser minskat med omkring 14 procent, trots ökad trafik. Nya bilars bränsleförbrukning har minskat med 32 procent på samma tid.
  • Bilister betalar idag in ca 60 miljarder kronor i särskilda skatter till statskassan (drivmedelsskatter, fordonsskatt mm), men bara drygt 25 miljarder går tillbaka till investeringar och underhåll av vägnätet.
  • Högre bensinskatt ger mindre frihet. En kraftig höjning av bensinskatten gör det svårare för människor att göra sådant som de själva vill göra och att bo där de själva vill bo. Den som är beroende av bilen straffbeskattas medan den som kan åka tunnelbana får bidrag. Den som har låg inkomst drabbas givetvis mest.
  • Slår mot företag och jobb. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Samtidigt har vi en av världens högsta bensinskatter. Högre bensinskatt ökar kostnaderna för många företag, vilket försämrar vår konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygd
  • Odemokratiskt förslag. Regeringens förslag innebär att bensinskatten ska stiga automatiskt varje år. Det betyder att bensinskatten kommer att höjas med 48 procent på 10 år. Eller tre kronor mer per liter bensin. Plus moms, vilket är en skatt på skatten. Detta utan att något nytt beslut behöver fattas av riksdagen.

 

Ett praktiskt exempel:

Om bensinpriset vid pump är 12,50 kr per liter kostar en full tank dig ungefär 750 kr. Då kostar själva bensinen bara ungefär 250 kronor, resterande 500 kronor är skatt! Detta är med de skatter vi har idag, de nya skatter regeringen föreslår är inte inräknade.

lit.png

Källor: