Regeringens bensinskattechock ger världens högsta skatter

Redan år 2017 kan Sverige ha världens högsta dieselskatt och år 2019 världens högsta bensinskatt om regeringens förslag genomförs. Idag har Nederländerna den högsta bensinskatten och Storbritannien den högsta dieselskatten.

Detta är en följd av regeringens förslag om höjda skatter vid årsskiftet och införandet av ett indexsystem som automatiskt höjer skatterna varje år.

BIL Swedens VD Bertil Moldén kommenterar:

-Indexsystemet är ett dråpslag mot möjligheterna att bo i hela Sverige. Sverige är Europas näst mest glesbefolkade land och det är därför orimligt att ha världens högsta transportskatter. I Nederländerna som har högst skatt idag bor det över 400 personer per kvadratkilometer att jämföra med ca 20 i Sverige.

-Sveriges näringsliv är ett av Europas mest transportberoende. Inte minst gäller detta skogsindustrin. Det är obegripligt att regeringen med höga skatter på transporterna vill försämra konkurrenskraften och få färre jobb utanför storstäderna.

-Indexsystemet strider mot svensk skattepraxis och bör inte införas. Oavsett vilka skatter man vill ha är ett system som skapar accelererande skatteökningar i all framtid genom ränta-på-ränta-effekter utan att underkastas medial och politisk granskning olämpligt. Riksdagen bör på sedvanligt sätt ta ställning till varje skattehöjning.

-Det är vetenskapligt fastlagt att skatten på bilkörning i Sverige redan är dubbelt så hög som den borde utifrån den princip riksdagen lagt fast - att varje transportslag ska beskattas utifrån sina samhällsekonomiska kostnader (miljöeffekter, olyckor, vägslitage mm). Det framgår tydligt av den utvärdering regeringen själv låtit göra (VTI 2014:836).

-Bilisterna betalar ca 60 mdr kr årligen i särskilda skatter. Senaste årsskiftet höjdes skatterna ca 3 mdr kr och vid kommande årsskifte med ytterligare 5 mdr kr. Endast ca 25 mdr kr används till väginfrastrukturen. Beräkningar som Skattebetalarna presenterat visar att nära en miljon hushåll får en skattehöjning på bensin med över 5500 kr de närmaste tre åren.

För mer information kontakta BIL Swedens VD Bertil Moldén, tel 070-6386531.

Bensinskatten[1].jpg

Dieselskatten[2].jpg

De två diagramen (bensin- resp dieselskatten) visar vilka skatter Sverige får om regeringens förslag genomförs samt de skatter som gäller i andra högskatteländer. Indexsystemet höjer skatterna årligen med KPI+2% och diagrammet baseras på att inflationen långsiktigt är 2%. Skatterna ökar med nära 50% på tio år och med 120% på 20 år utöver den särskilda höjningen vid kommande årsskifte.