Ny teknik - vägen till uppnått klimatmål

Idag görs 9 av 10 resor i Sverige med bilen, trots det pratar 9 av 10 politiker om tågen. Tåget har givetvis en plats i det svenska transportsystemet men det kan inte ersätta ens en bråkdel av alla de resor som bilen behövs till. Svenskarna behöver bilen, inte minst på landsbygden. Bilen påverkar vår vardag, vårt boende och våra jobb.

För att Sverige ska klara regeringens vision om fossilfri fordonsflotta 2030 måste koldioxidskatten höjas med minst 900 % enligt Konjunkturinstitutets rapport från 2013. En höjning med 900 % är givetvis inte rimlig. Man kan då ställa sig frågan, kan vi uppnå klimatmålet genom att höja bilskatterna? Svaret är nej. Eftersom många resor inte har något alternativ till bilen leder högre bilskatter bara till att bilfamiljer blir fattigare och får mindre pengar över till annat eftersom de tvingas betala mer i skatt för sina nödvändiga bilresor. Redan idag kostar en full tank runt 800 kr och även om många skulle klara av att betala ännu mer skulle resultatet av en höjning snarare bli immobilisering av de fattigaste och ett utarmande av glesbygden än en betydande minskning av bilanvändningen.

För att uppnå regeringens vision behöver hållbara drivmedel och el öka sina andelar i transportsektorn, samtidigt som fordonseffektiviteten måste förbättras ytterliga för att utsläppen av växthusgaser ska minska. Fordonsflottan måste bytas ut till att bestå av nya bilar med den mest moderna tekniken. Detta kan bara ske genom att göra dessa bättre lösningar populärare. Datorn ersatte inte skrivmaskinen för att regeringen satte skyhöga skatter på skrivmaskiner och bläckband, utan för att datorn var bättre och attraktivare än skrivmaskinen. På samma sätt är det med bilar.

Idag särskattar bilisterna redan 60 miljarder kronor (totalt 90 miljarder inklusive moms). Endast en tredjedel av detta går tillbaka till infrastruktur. Tänk om de övriga två tredjedelarna hade gått till forskning och framtagning av fossilfria fordon! Kanske hade klimatmålet då varit inom räckhåll.