Kvinnors körkortstagande och bilägande ökar

Idag, den 8 mars, är det den internationella kvinnodagen. En dag full av seminarier, kulturevenemang, demonstrationer och möten i syfte att lyfta fram kvinnors rättigheter och lika möjligheter. En viktig faktor för jämställdheten, ur ett transportperspektiv, är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att kunna ta körkort, köra och äga bil, vilket inte är en självklarhet i andra länder.

-Andelen kvinnor som har körkort i Sverige har ökat från 53 procent 1980 till 76 procent 2015. Det innebär att ca tre av fyra kvinnor har körkort idag. Även kvinnors bilägande ökar kraftigt sedan början av 1980-talet, vilket är glädjande säger Jessica Alenius, vice vd för BIL Sweden.

-Det är stor skillnad i körkortsfrekvens mellan invandrade kvinnor och män. Körkort är fyra gånger vanligare bland invandrade män än bland invandrade kvinnor. Bland invandrarkvinnor som förvärvsarbetar är körkortsfrekvensen dubbelt så hög som körkortsfrekvensen bland invandrarkvinnor som inte förvärvsarbetar. Att underlätta för kvinnor att ta körkortet kan bidra till att främja jämställdheten, säger Jessica Alenius.

-Bilen dominerar våra resor, oavsett kön. Körkortet är extra viktigt i mindre kommuner där bilen är nödvändig för att kunna ta sig till och från jobbet och få vardagspusslet att gå ihop. Att ha körkort är här en förutsättning för att kunna söka jobb utanför kommungränsen, avslutar Jessica Alenius.