Kungens Kurva till Häggvik på 15 min

Stockholm är antagligen världens vackraste stad. Därför är det inte så konstigt att så många vill flytta hit. Stockholm är öarnas stad, åldrad i ungdomlig grönska, där Mälaren möter havet och… trafikkaos?

Stockholm växer nämligen så att det knakar. Tycker du att det redan nu är trångt så kan jag berätta att det inom 30 år kommer att ha flyttat hit motsvarande nästan 1,5 Göteborg! Lyckligtvis pågår sedan 2006 ett projekt för att ge huvudstaden en infrastruktur som passar för den situation som den faktiskt befinner sig i: Förbifart Stockholm.

Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4 som planeras gå väster om Stockholm. Vägen är tänkt att knyta ihop stadens norra och södra delar och avlasta Essingeleden och innerstan från genomfartstrafik. På förbifarten kommer du att i framtiden kunna köra bil eller åka buss från Kungens Kurva till Häggvik på 15 minuter. 18 av ledens totalt 21 km kommer att gå i långa tunnlar, ibland så djupt som 65 meter under jord, detta för att göra så liten inverkan som möjligt på Stockholms vackra miljö.

Då förbifarten minskar köerna och tomgångskörningen ger den faktiskt också en klimatvinst per resa, eftersom trafiken flyter på bättre. Buller och andra utsläpp som all trafik för med sig flyttas tack vare förbifarten bort från innerstan långt ner under jord och till mindre tätbefolkade områden.

Förbifart Stockholm knyter samman Stockholmsregionen till en gemensam arbets-, service- och bostadsmarknad. Vägverket räknar bland annat med att antalet tillgängliga jobb kommer öka med hela 1,4 % i Stockholm endast tack vare att Förbifarten byggs. Dessutom kommer restiderna bli kortare, både för de som bara vill förbi Stockholm och för dem som ska in till city, eftersom de inte längre behöver köa tillsammans med genomfartstrafiken.

Stockholm är antagligen världens vackraste stad, men den visar sig inte från sin bästa sida när man tvingas krypköra igenom den. Vill man inte åka in till innerstan så borde man rimligtvis kunna köra förbi den. Om cirka 10 år kan du det! Då blir det också mer plats där inne för kollektivtrafiken, cyklister, gångtrafikanter och de bilar som vill eller behöver vara där. Stockholm behöver förbifarten, för utan den kommer city att korka igen och tillväxten bromsas. Kort sagt, utan förbifarten stannar Stockholm!