Kranskommunerna lämnas utanför diskussionen om förbifartens, trots tidigare bindande överenskommelser.

Förbifarten skjuts upp till maj 2015 för att Stockholms stad och landstinget ska ”diskutera finansieringen”. Förbifarten är dock en del av den gällande Stockholmsöverenskommelsen från 2007 som slöts mellan staten, landstinget och samtliga 26 kommuner i Stockholms län.

Överenskommelsen är underskriven och bindande och kan därför bara ändras om alla 26 kommuner skulle godkänna detta. Naturligtvis har ingen av de 25 övriga kommunerna godkänt att Stockholms stad som ensam kommun ska fatta ett beslut som så tydligt rör hela regionen.

Förutom det allvarliga i att regeringen visat att en överenskommelse med staten inte är värt något så visar detta också på en oanständig cityfixering och förortsdiskriminering. Genom att medvetet lämna kranskommunerna utanför diskussionsrummet kan Förbifartens motståndare i Stockholms stad få det resultat som just de önskar.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort en oförskämd och orimlig uppgörelse. Kranskommunerna lämnas utanför på ett närmast förnedrande sätt, trots att det är förortsborna som till störst del betalar trängselskatten och är i störts behov av Förbifarten. Att regeringen nu ska omförhandla om finansieringen betyder i praktiken en omfördelning av resurserna – från länet till innerstan. Det är antagligen just därför som de 25 kranskommunerna medvetet lämnas utanför diskussionen trots den tidigare statliga överenskommelsen.