Höjd fordonsskatt på lätta fordon från 1/1 2015

Den årliga fordonsskatten på personbilar, husbilar, lätta lastbilar/bussar höjdes från 1/1 2015. De flesta fordonsägarna får en höjning av skatten med mellan 100 kr till 800 kr per år. Fordonsskattehöjningen väntas inbringa ca 1,5 miljard kr per år i ökade skatteintäkter.

Skattehöjningen skedde genom att utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet börjar tas ut har sänkts från 117 gram till 111 gram koldioxid per kilometer och koldioxidbeloppet har höjts från 20 kronor till 22 kronor per gram koldioxid. För etanolbilar och gasbilar fordon har koldioxidbeloppet höjts från 10 kronor till 11 kronor. Samtidigt har bränslefaktorn som används vid beräkningen av fordonsskatten för dieseldrivna lätta fordon höjts från 2,33 till 2,37.

Fordonsskatten för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar i det viktbaserade systemet höjdes med ca 11 procent för dieseldrivna fordon och med ca 14 procent för övriga fordon.

Höjda bensin- och dieselskatter från 1/1 2015

Från årsskiftet höjdes skatterna på bensin med drygt 27 öre per liter och på diesel med drygt 25 öre per liter inkl moms. Två tredjedelar av dagens bensinpris är skatter. För varje liter bensin man tankar betalar man drygt åtta kr i olika skatter (energiskatt, koldioxidskatt, moms).

Bensin (öre/l)            Från 1/1 2015           Höjning    Höjning inkl moms  
 

Energiskatt                325                            +12           +15                                                              

Koldioxidskatt           260                            +10           +12,5
                                  

Summa                     585                            +22           +27,5                        


Diesel (öre/l)
 

Energiskatt                183,3                         +7,4          +9,25
                                  

Koldioxidskatt           321,8                         +13           +16,25
                                  

Summa                     505,1                         +20,4        +25,5       

 

 

Koldioxidskatten har därmed höjts från 108 öre per kg koldioxid till 112 öre/kg från 1/1 2015.