Hemligt uppdrag?

Här är det ”hemliga” uppdraget regeringen lämnat till Trafikverket om att ta fram ett alternativ till höghastighetstågen. Regeringen och Trafikverket har varit så diskreta de kan.

Se bilagan under filer.

Filer

RB II 9 N 2016-01840-TIF 160303.pdf