Förbifarten tillhör hela Stockholm

Majoriteten av stockholmarna gillar förbifarten. Enligt opinionsmätningar gjorda i Stockholms län vill 80 % av stockholmarna ha en förbifart. Ann-Margarethe Livh (V) och Rikard Warlenius (V) har kritiserat opinionsundersökningar med följande argument:

”Undersökningen är gjord i hela Stockholms län, men förbifarten är ingen läns- eller landstingsfråga. Det är staten och kommunerna, främst Stockholms stad, som fattar beslutet och som betalar”.

Att påstå att förbifarten inte är någon läns- eller landstingsfråga är helt enkelt fel. Förbifarten byggs för att knyta samman norra och södra Stockholm och alltså kommer bilister och bussar slippa köra genom centrala Stockholm och innerstadstrafiken kommer därför att minska med 9 % (Trafikverket). Genom att knyta samman länet öppnas nya möjligheter till jobb, boende och tillväxt. Förbifarten påverkar främst människor boende i förorterna och är därför definitivt en läns- och landstingsfråga. Stockholms innerstad har inte rätten att bestämma över hur förortsboende ska leva, jobba och resa.

De är också felaktigt att påstå att det är Stockholms stad som kommer att betala. Finansiering av förbifarten kommer till största del att tas in från trängselskatten som betalas av de människor som åker in och ut genom tullarna, alltså till stor del förortsborna. Resterande 20 % betalas av staten. Ann-Margarethe Livh och Rikard Warlenius fortsätter och säger:

”Vi är övertygade om att invånarna i staden är mindre entusiastiska över att lägga 45 miljarder på en ny motorväg när det är trångt i tunnelbanan varje morgon”

V visar på en cityfixering och glömmer bort att majoriteten av invånarna i Storstockholm bor utanför innerstaden. Bara 300 000 stockholmare bor innanför tullarna och hela 1,8 miljoner stockholmare bor i övriga länet. Nu verkar det som om vänsterpartiet sviker förortsborna till förmån för storstadseliten. Det stämmer nog att invånarna i innerstaden vill slippa trängas i tunnelbanan istället för att det ska byggas något som de själva inte är målgrupp för, men förbifarten är inte en stadsfråga, det är en länsfråga. ­­­­­

Här kan du läsa deras debattartikel