5 AMAZING FACTS ABOUT FÖRBIFARTEN

I debatten kring Förbifart Stockholm verkar det som om förbifartens motståndare har missat några grundläggande fakta. Därför tänkte vi nu bemöta återkommande missförstånd med fem ”amazing facts”.

1. Ungefär 15 000 resenärer per dag kommer åka buss på förbifarten.

Vill du åka kollektivt mellan Skärholmen och Akalla? Grattis! Sedan 1977 har du kunnat åka tunnelbana där emellan. Snart öppnar också Citybanan för pendeltåg och när förbifarten öppnar kommer du dessutom kunna åka på nya snabba direktbusslinjer. Ja ni hörde rätt, det kommer gå bussar i förbifarten. Vilken lättnad för förbifartens motståndare som varit så oroliga över att det inte planeras för bussar i förbifarten, nu kan ni andas ut. 15 000 kanske tycks lite i förhållande till de ca 170 000 bilresenärer som förväntas åka där, men anledningen till den relativt lilla kollektivtrafikandelen är naturligtvis att det redan finns smidig spårbunden kollektivtrafik på den aktuella sträckan. Eftersom förbifarten avlastar innerstan kommer den dessutom också leda till att kollektivtrafiken med buss där inne flyter på bättre och man utreder också att göra om ett körfält på Essingeleden till bussfil när förbifarten öppnar. Det byggs dessutom särskilda bussramper till förbifarten i Skärholmen och bussfiler på trafikplats i Vinstra, så jo, det planeras för bussar i Förbifarten.

2. Trängseln minskar med förbifarten

Det kan verka självklart men den här punkten verkar faktiskt vara svår för somliga så vi går igenom den ändå.

Den rimliga jämförelsepunkten för vilken effekt Förbifart Stockholm kommer att ha på Stockholmstrafiken är givetvis jämfört med om den inte byggs och inte som vissa verkar tro, jämfört med 10 år innan den är klar. Cirka tio år efter öppnandet, år 2035, visar Trafikverkets beräkningar att det kommer vara 34 % mindre trafik på Essingeleden, 9 % mindre trafik på de mer centrala broarna i Stockholm och 19 % mindre trafik förbi Drottningholm med förbifarten. Nu kanske någon tänker: men leder inte mer vägar till mer trafik? Jo, om det finns ett behov av att göra resor som inte kunde tillfredsställas innan så leder en ny väg till mer trafik. Denna effekt är givetvis med i Trafikverkets analyser. Förbifarten beräknas öka trafiken med 3-4 % jämfört med om den inte byggs. Är detta dåligt? Nej, denna trafik betyder att människor och företag har möjlighet att göra saker de inte kunde göra förut (vilket bl.a. leder till ekonomisk tillväxt!) och denna ökning av trafiken leder dessutom bara till 0,07 % ökade utsläpp av C02, eftersom trafiken kommer att flyta på bättre med mindre tomgångskörning och köer.

3. Finansieringen av förbifarten är säker och pengarna kommer från bilister och från staten, inte från innerstadsborna.

Det här kan man lätt blanda ihop eftersom framförallt MP och V verkar ha fått för sig att det är Stockholms stad som ska betala, vilket inte är sant. Förbifarten betalas till 80 % av intäkter från (den statliga) trängselskatten, dvs. framför allt av de som idag åker bil till och från stan från Stockholms kranskommuner och från och med 2016 även av de som bara vill förbi Stockholms innerstad på Essingeleden. Resten betalas av staten. Finansieringen av förbifarten bygger inte heller, som vissa verkar tro, på ökad trafik. Däremot utgår den ifrån det mest realistiska scenariot för att beslutsfattare ska förstå hur lång tid det kommer ta att få ihop pengarna som behövs. Hur många bilar som i framtiden kommer passera biltullarna påverkar hur lång återbetalningstiden blir på de lån projektet har tagit från Riksgälden men finansieringen står eller faller inte på detta.

4. Dagens övertydlighetsros: Förbifarten är en förbifart

Av all trafik på förbifarten räknar trafikverket med att 80 % kommer vara trafik som är på väg mellan stockholmsregionens norra och södra delar som därför bara vill förbi city, därför kallas vägen för en förbifart: för att den tar dig förbi stan. Hänger du med? Det är visserligen sant att endast 2 % av trafiken på leden kommer ha både sin start- och slutpunkt utanför länet (vilket betyder ungefär 2 800 fordon per dygn) men detta är inte så konstigt med tanke på att så många företag och bostäder ligger inom länet och att länet är så stort. Att förbifarten dessutom underlättar även för den långväga genomfartstrafiken och därmed knyter samman hela Sveriges norra och södra delar på ett smidigare sätt än idag är ska dock naturligtvis inte förringas. Med tanke på att trafiken alltså främst förväntas gå mellan Storstockholms norra och södra delar så faller naturligtvis också argumentet att riksväg 55 skulle vara ett alternativ. Det är ett alternativ om du ska mellan Norrköping och Uppsala men det är inte ett rimligt alternativ när du vill mellan till exempel Södertälje och Sollentuna.

5. Förbifarten är samhällsekonomiskt lönsam

Framförallt eftersom att trängseln och restider minskar samt att tillgängliga jobb ökar. Vissa ser det här som ett problem eftersom det finns risk för kö även på förbifarten i framtiden då Stockholms befolkning förväntas växa ännu mer, de anser därför att vägen är ”onödig”. Det är ett väldigt konstigt motargument eftersom det egentligen är ett argument för förbifarten. Den samhällsekonomiska nyttan beror på hur många som kommer fram, inte hur många som står i kö. Jämför med att bygga bostäder i Stockholm när det finns en bostadskö. Skulle detta vara meningslöst eftersom om fler flyttar till Stockholm blir det bara köer igen? Naturligtvis inte. Nyttan av bostadsbyggandet utgörs av att fler får någonstans att bo. På samma sätt utgörs värdet av förbifarten av alla de människor och företag som kommer fram till jobbet, får en kortare restid och får ökade jobbmöjligheter.