Fem fakta om bilskatter

Fem häpnadsväckande fakta om hur de som kör bil i Sverige beskattas och om hur bilskatterna borde se ut.

 

1. Bilskatten borde vara rättvisa

Riksdagen har beslutat att trafikskatter ska vara rättvisa, att de ska motsvara de skador och kostnader som trafiken medför. Det innebär att bilister ska betala den påverkan på samhället som de orsakar via exempelvis buller, vägslitage och utsläpp. Sätts skatten högre än så är den skadlig, eftersom den då straffar och förhindrar människor från att göra sådan som det vill göra utan att det finns någon anledning till det.

Redan 1988 bestämde Riksdagen detta. Det bekräftades 2006 i den transportpolitiska propositionen där det står:

”De skatter och avgifter som tas ut av trafiken och som är transportpolitiskt motiverade, bör motsvara trafikens samhällsekonomiska kostnader.”

Principen upprepades sedan igen 2012:

”Trafikens samhällsekonomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när transportpolitiska styrmedel utformas.” (Prop. 2012/13:25)

 

2. Bilen är kraftigt överbeskattad

Bilen är idag kraftigt överbeskattad. Enligt ny forskning från VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) är marginalskatterna som bilister tvingas betala mer än dubbelt så hög som de skador biltrafiken åstadkommer samhället. Dessutom så blir bilarna bara tystare, säkrare, bränslesnålare och mer miljövänliga för varje år som går vilket gör att den här obalansen stadigt ökar. Denna orättvisa blir ännu mer tydlig då man jämför med siffrorna från flyget och tåget som inte ens betalar det som de ska. I ett diagram ser det ut såhär:

Rörliga kostnader.png

 

3. Bilen är en kassako för staten

Sveriges bilister betalar varje år in cirka 58 miljarder till stadskassan i särskilda bilskatter. Räknar man även med de generella skatterna blir siffran hela 90 miljarder. Av dessa går bara runt 20 miljarder tillbaka till vägunderhåll och väginvesteringar. Svenska bilister bidrar alltså med runt omkring 70 miljarder till övriga samhället, varje år. Detta syns tydligt i denna graf:

Fasta kostnader.png

Eftersom Sverige är ett stort land med långa avstånd där många är helt beroende av bilen i sin vardag vet också politikerna att de genom att höja skatten på bilen lätt dra in mycket extra pengar till stadskassan. Att byta bort bilen när den blir dyrare fungerar kanske om man bor i innerstan, men för de allra flesta är det inte ett alternativ.

 

4. Bensinpriset är till största delen skatt

När du tankar betalar du mycket mer i skatt än för bränslet. Kostar en full tank 750 kronor betalar du bara 250 kronor för själva bensinen. Resterande 500 kronor är skatt. Moms betalar du på själva bensinen, men också på den övriga skatten. Du skattar altså på skatten! Med ett bensinpris på 12,50 kr/l ser fördelningen ut såhär:

Bensinskatt.png

 

 

5. Sverige har världens högsta koldioxidskatt

Den svenska koldioxidskatten är idag flera hundra procent högre än de flesta andra länder och flera tusen procent högre än det Europeiska priset på koldioxid i utsläppshandeln. Vill man få plats med Sverige på en graf tillsammans med andra länders koldioxidpris måste man till och med bryta skalan!

Styrmedel för koldioxidpris.jpg

 

 

Källor: