Elbilar är inget hot mot fordonsverkstädernas framtid

Framväxten av elbilar är inget hot mot fordonsverkstädernas framtid. Det kommer snarare krävas fler välutbildade tekniker för att hantera en mer avancerad service. I artikeln “5 branscher på väg att utrotas av teknikutvecklingen” i SvD häromdagen kan man läsa att fordonsverkstäderna riskerar att försvinna. Skälet till detta skulle vara övergången till elbilar som har betydligt färre delar som kan gå sönder än motsvarande konventionell bil.

– Vi ser inte denna utveckling under överskådlig tid. Det är visserligen sant att det finns färre delar som kan gå sönder på en elbil, men samtidigt ska man komma ihåg att det är många system som måste underhållas och servas för att fungera väl. Fordonsparken växer ständigt i takt med att vi blir fler invånare. Dagens bilpark på 4,8 miljoner bilar kommer att behöva service och reparationer under många år framöver och framtidens bilar kommer snarare att behöva ännu mer avancerad service, säger Tommy Letzén, vd på Motorbranschens Riksförbund.

– Vi har redan i dag ett skriande behov av personal inom branschen, särskilt välutbildade mekaniker och tekniker på verkstäderna. Enligt den enkät vi genomför bland företagen, så kommer vi att behöva anställa drygt 5 800 nya mekaniker och tekniker inom de närmaste tre åren. Det finns idag inget som tyder på att efterfrågan kommer att gå ned under de kommande åren, säger Caj Luoma, chef Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen.

Källa: motormagasinet.se