Dramatiska skattehöjningar väntar

Regeringen vill indexera drivmedelsskatterna. Därmed kan skattehöjningar smygas igenom varje år utan debatt med varken riksdag, media eller medborgare.

Regeringen har aviserat att man i höstbudgeten avser föreslå en skattehöjning på bensin med 44 öre/ litern och på diesel med 48 öre/ litern. Inklusive moms blir höjningarna 55 respektive 60 öre/litern. Därutöver föreslås ett nytt system, drivmedelsskatterna ska indexeras och automatiskt räknas upp varje år med KPI plus två procent, utan några ytterligare riksdagsbeslut. Långsiktigt bör det innebära en årlig uppräkning med fyra procent. Med ”ränta-på-ränta-effekterna” blir så småningom skattehöjningarna dramatiska.

Det är en skattechock som kommer drabba många bilfamiljer, framförallt de bosatta utanför centrala Stockholm, men regeringen försöker smussla igenom den. På presskonferensen nämndes förslaget inte av vare sig Bolund eller Andersson i presentationen. För att hitta förslaget måste väljarna själva läsa den 76-sidiga promemorian som finansdepartementet tagit fram.

Det största hotet i förslaget ligger i att höjningarna inte kräver några riksdagsbeslut. Därmed kan höjningarna smygas igenom varje år utan debatt med varken riksdag, media eller medborgare. Det är ett anständighetskrav att riksdagen avvisar förslaget och tar ställning för ett öppet och transparent system utan inbyggda kraftiga skattehöjningar.

Profilbild.jpg