Därför behövs Förbifart Stockholm

Nu i dagarna är det äntligen dags för byggstarten av Förbifart Stockholm. En välbehövd infrastruktursatsning som staden väntat länge på. Förbifart Stockholm behövs framför allt på grund av två skäl:

 

tunnelprofil

 

För det första så knyter den ihop Stockholmsområdet. Ett område som idag är tvådelat och där det därför i princip inte går att bo norr och jobba söder om stan eller tvärt om. Förbifarten kommer knyta ihop stockholmsregionen till en gemensam arbets-, service- och bostadsmarknad. Detta kommer i praktiken betyda fler möjligheter, fler jobb, fler tillgängliga bostäder och bättre konkurrens för att nämna några saker. Enligt Trafikverkets analys förväntas förbifarten göra så att antalet tillgängliga jobb ökar med 1,4 % och företagens tillgänglighet på arbetskraft med 1,7 % i regionen. Genom att knyta ihop Stockholm så bidrar också förbifarten till att minskar den sociala och ekonomiska obalansen som idag finns mellan Stockholms olika delar. Den ger bland annat Tensta, Rinkeby och Järvafältet en mer central position i regionen.

Det andra huvudsakliga skälet till varför förbifarten behövs är att den ger Stockholm ett säkrare och robustare trafiksystem. Idag är Essingeleden den enda högkapacitetsvägen mellan norr och söder och detta gör hela Stockholmstrafiken extremt sårbart och smärtsamt långsamt. Denna typ av sårbarhet är inte försvarbart i en stad som Stockholm. När en lastbil 2008 krockade in i en bropelare på Essingeleden tvingades trafiken stängas av i ena körriktningen i några timmar. Konsultbolaget Movea har beräknat att det ska ha kostat samhället hela 33 miljoner kronor (7 miljoner i timmen)! En liknande olycka sker tyvärr ungefär en gång per år. Ännu värre var det när kranbåten Lodbrok 2005 krockade in i bron mellan stora och lilla Essingen och man var tvungen att under en period stänga av trafiken helt på Sveriges mest trafikerade väg. Detta ledde till enorma problem för trafiken och transporterna i hela regionen och hade vi haft otur och Lodbrok gått så lite som 2 knop snabbare eller kört in i bron två meter längre till höger hade enligt uppgift ”halva Essingeleden legat i sjön”. Då hade Stockholm minst sagt haft problem!

Dessutom så växer Stockholm. Om 30 år har motsvarande ett och ett halvt Göteborg flyttat hit och innan förbifarten ens har hunnit öppna har staden hunnit växa med ett helt Malmö. Det är därför av yttersta vikt att infrastrukturutvecklingen hänger med om vi inte vill att Stockholm ska korka igen. Trängseln resulterar i dag i att tillgängligheten på arbete, service, fritids- och rekreationsmöjligheter gradvis försämras. Denna bristande kapacitet drabbar både yrkestrafik och privatresor, såväl lokal som regional trafik och den bidrar dessutom till en regional obalans i Stockholms ekonomiska utvecklig.

Förbifart Stockholm är alltså en nödvändighet i den starkt växande region som Stockholm är. Den knyter samman Stockholm och skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt såväl som för en enklare vardag med kortare restider och fler möjligheter och den minskar även sårbarheten i trafiksystemet. Därför behövs Förbifart Stockholm!