Bygg ringleden nu

En komplett ringled ger bättre framkomlighet, bättre trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet för kollektivtrafiken. För att Stockholm ska klara sin befolkningstillväxt, jobb- och företagande samt värna om miljön så behövs en komplett ringled.

Enligt beräkningar från Stockholms Handelskammare kommer Stockholms län att ha en befolkning på över 2,5 miljoner inom 10-år vilket ställer stora krav på Stockholmsregionen. Inte minst kommer trafiken i Stockholmsregionen att bli mer och mer ansträngd.

Med en komplett ringled visar beräkningar att Essingeleden kan avlastas med 15 procent och Stockholms innerstad med 11 procent. Bilar flyttas från innerstan, vilket genererar mindre köer och därmed bättre luftkvalitet i Stockholm.

Ringleden kommer också underlätta människors livspussel i form av hämtning och lämning på förskolan, skjuts till fotbollsträningen eller för besöket hos föräldrarna. Tänk också alla dessa arbetstimmar som inte går förlorade när trängseln blir mindre.

Sveriges huvudstad behöver en ringled. Förbifart Stockholm och Södra och Norra länken skulle tillsammans med en Östlig förbindelse (Östra länken) sammantaget kunna bilda en ringled runt Stockholm. Varför ska personer som är bosatta i Nacka eller Värmdö behöva åka in till centrala Stockholm för att sedan ta sig vidare norrut eller söderut?

Stockholm behöver en komplett ringled.