Bygg ringdelen nu!

Stockholmsregionen är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Om 30 år har motsvarande ett och ett halvt Göteborg flyttat hit. Människor och företag flockas till ”the capital of scandinavia” och utvecklingen ser ut att fortsätta i samma riktning även långt in i framtiden. För att inte stadens kommunikationer ska korka igen helt när så många fler ska samsas på samma yta behöver infrastrukturen följa med i utvecklingen.

Ett naturligt steg i detta är att bygga klart den ringled kring staden som i och med öppnandet av norra länken nu bara saknar en östlig länk för att bli komplett.

En komplett ringled kommer att kraftigt avlasta innerstan från trafik. Genom möjligheten att slippa trängas på små stadsgator och istället åka runt innerstan i flerfiliga tunnlar gynnas både person- och godstransporterna i regionen, som kan flyta på mycket bättre. Dessutom innebär denna förflyttning av trafiken en markant positiv förändring för stadsmiljön i innerstan! Enligt en analys gjord av WSP på uppdrag av Stockholms Handelskammare kommer effekten av ringleden på Stockholmstrafiken bli både stor och långsiktig. Trafiken på Strandvägen beräknas minska med hela 50 %, trafiken på Karlavägen med ännu mer och genomgående beräknas trafiken minska med minst 20 % på vägar på såväl Södermalm och Kungsholmen som i Vasastan. Det är väldigt stora effekter! Som jämförelse kan nämnas att under sportlovet minskar trafiken med ungefär 4 - 5 % och det upplevs som en markant skillnad. Föreställ er då en permanent minskning med över 20 % i hela innerstan!

Ringleden gör det därför möjligt att behålla en trevlig och levande innerstadsmiljö trots befolkningsökningen och den skapar också möjligheter för nya snabba busslinjer mellan exempelvis Lidingö och söderort, Nacka och Danderyd eller Bergshamra och Haninge.

Ringleden knyter alltså i hop Stockholm och skapar bättre och effektivare förbindelser samtidigt som den avlastar innerstan från trafik, vilket skapar en trevligare, attraktivare och hållbar stadsmiljö. Tillsammans med satsningar på nya busslinjer, pendeltåg, tunnelbana och Förbifart Stockholm borgar ringleden för en stad som är minst lika attraktiv i framtiden som den är idag.

 

Läs rapporten "En komplett ringled runt Stockholm" här.