Rättvisa bilskatter

Vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver den för att klara vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Idag sker nästan 80 % av allt resande i Sverige med bil och framför allt utanför Stockholm finns det oftast inget alternativ.

Trots att bilen är så viktig för så många är den idag kraftigt överbeskattad. I ett rättvist skattesystem bär alla transportslag sina egna kostnader och alla utsläpp som görs beskattas lika hårt, oavsett vart de kommer ifrån. Detta är också vad Riksdagen själv har beslutat:

”De skatter och avgifter som tas ut av trafiken och som är transportpolitiskt motiverade, bör motsvara trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader” (Riksdagens trafikpolitiska proposition, mars 2006)

VTI, statens väg och trafikforskningsinstitut, har på uppdrag av regeringen undersökt hur det faktiskt ligger till med trafikens samhällsekonomiska kostnader och resultaten är slående: bilen är orättvist och obefogat överbeskattad. En privatbilist betalar mer än dubbelt så mycket i skatt jämfört med vad regeringens egen policy säger! Utsläppen av växthusgaser ingår då givetvis i kalkylen.

Skärmavbild 2015-01-09 kl. 19.39.30

Hade skatten varit rättvis hade de två staplarna i diagrammet varit lika höga, så är alltså inte fallet. Samma mönster går även igen i statens budget. Bilisterna betalar in cirka 58 miljarder till statskassan i särskilda bilskatter varje år (tar man med även de generella skatterna uppgår bilskatterna till totalt närmare 90 miljarder). Av dessa går endast cirka 20 miljarder tillbaka i form av väginvesteringar och vägunderhåll.

Dessa höga skatter slår framförallt mot landsbygden och mot redan svaga grupper. Visst behövs bilen även ofta i stan, men där finns i alla fall ibland alternativa färdmedel att tillgå. Bilen är redan den näst största utgiftsposten efter boendet för de flesta familjer men det är just grupper med relativt svag ekonomi så som exempelvis barnfamiljer, ensamstående föräldrar och äldre som också är de som behöver bilen mest.

Utan bilen stannar Sverige, därför behöver vi rättvisa bilskatter!

Filer

En_liten_bok_ om_bilskatter.pdf
bilskatter2010.pdf