Bilen dominerar vårt resande

BIL Swedens statistiska årsbok Bilismen i Sverige 2017 har nu publicerats.

Här är några axplock ur årsboken: För att beställa årsboken klicka här.

Bilen dominerar vårt resande
Personbilen dominerar vårt resande och står för 76 procent av de totala inrikes transporterna (personkm), enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2017. Vägtrafiken totalt svarar för 87 procent av vårt resande, vilket kan jämföras med tio procent med spårbunden trafik (järnväg, T-bana, spårvagn).

Två tredjedelar av bensinpriset är skatt
Bensinpriset består till två tredjedelar av skatt, berättar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2017. De skatter man betalar är energiskatt, koldioxidskatt och moms. Vid en fulltankning (60 liter) betalar man över 500 kr i enbart skatt på bensinen.

Fordonsindustrin vår största exportnäring
Fordonsindustrin är vår största exportnäring. Under 2016 exporterades fordon och delar till dessa till ett värde av 163 miljarder kr viket motsvarar ca 14 procent av den totala svenska varuexporten, visar BIL Sweden i sin årsbok Bilismen i Sverige 2017.

Nya bilars koldioxidutsläpp minskar
De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar i Sverige har minskat med 37 procent under perioden 2005-2016, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2017. Motsvarande siffra för EU totalt var en minskning med 27 procent under motsvarande period.

4,8 miljoner bilar i trafik
I slutet på 2016 fanns det närmare 4,8 miljoner personbilar i trafik i Sverige, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2017. Bilbeståndet ökar stadigt i takt med ekonomisk tillväxt och befolkningsökning. Den genomsnittliga ökningen av beståndet under de senaste tre åren har varit 91 000 bilar per år. Under 2016 var ökningen 99 000 bilar.

Av de totalt 1,3 miljarder fordon (personbilar, lastbilar, bussar) som finns i världen finns bara 0,4 procent i Sverige.

Kvinnors bilägande ökar mest
Kvinnors bilägande ökar mer än männens. Sedan mitten på 80-talet har antalet bilar som ägs av kvinnor ökat med 95 procent, vilket kan jämföras med antalet bilar som ägs av män ökat med 26 procent, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2017. Omkring 1,3 miljoner bilar ägs av kvinnor och 2,4 miljoner ägs av män, vilket innebär att 35 procent av de privatägda bilarna ägs av kvinnor.

Gotland har högsta biltätheten
Gotland har den högsta biltätheten i landet, berättar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2017. I slutet på 2016 hade Gotland 608 personbilar per 1 000 invånare. Dalarna hade den näst högsta biltätheten med 579 och Norrbottens län den tredje högsta med 566 personbilar per 1 000 invånare. I riket som helhet är biltätheten 478 personbilar per 1 000 invånare. Mer glest befolkade län med inte lika utbyggd kollektivtrafik har högre biltäthet.

Var femte bil på våra vägar är en Volvo
Volvo är den vanligaste personbilen som rullar på de svenska vägarna, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2017. Av de totalt 4 768 060 personbilarna som fanns i trafik vid det senaste årsskiftet var 1 043 061 Volvo, motsvarande 22 procent av alla bilar. Näst vanligast var Volkswagen med 568 418 och trea Toyota med 325 893.

6,4 miljoner körkortsinnehavare
Det fanns närmare 6,4 miljoner körkortsinnehavare i Sverige i början på 2017, framgår det av BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2017. Det är en ökning med ca 63 000 jämfört med året innan. Andelen ungdomar (18-24 år) som har körkort har minskat jämfört hur det var på 80-talet och i början på 90-talet, men nedgången har planat ut och andelen ligger idag på en högre nivå jämfört med för ca fem år sedan. 

Ökad andel äldre som har körkort
Andelen äldre personer som har körkort, inte minst bland kvinnor, har ökat kraftigt jämfört med hur det var i början på 80-talet, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2017. 1980 hade 29 procent av alla 67 år och äldre körkort. Idag är den andelen 85 procent.

Var tredje privat nybilsköpare är över 60 år
Under 2016 svarade personer mellan 18-35 år för drygt 14 procent av privatpersoners nybilsköp, 36-60 år för 49 procent och de över 60 år för närmare 37 procent, framgår det av BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2017.

Rekordstor global produktion av fordon under 2016
Under 2016 tillverkades 95 miljoner personbilar, lastbilar och bussar i hela världen, vilket är en uppgång med fyra procent jämfört med 2015 och den högsta nivån någonsin, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2017. Kina, som tillverkar flest fordon i världen ökade sin tillverkning med 14 procent till 28,1 miljoner fordon.

I bifogade PDF-fil finns grafer till resp textavsnitt.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Filer

BISV17_pressmeddelande.pdf