Bilbeståndet ökade stort med 90 000 bilar under 2014

Antalet personbilar i trafik ökade med 90 000 bilar under 2014 enligt färska siffror från Trafikanalys/SCB. Den genomsnittliga ökningen av beståndet under de senaste tio åren är 47 000 bilar per år. Totalt fanns det 4 585 000 personbilar i trafik i slutet på 2014.
Biltätheten ökade under 2014 från 466 till 471 personbilar per 1 000 invånare.

personbilsaret