Bilbeståndet 2015

Bilbeståndet ökade stort med 83 000 bilar under 2015.

Antalet personbilar i trafik ökade med 83 000 bilar under 2015 enligt siffror från Trafikanalys/SCB. Den genomsnittliga ökningen av beståndet under de senaste tio åren är 52 000 bilar. Totalt fanns det 4 669 000 personbilar i trafik i slutet på 2015.

Biltätheten ökade under 2015 från 471 till 475 personbilar per 1 000 invånare.

diagarmbesand_2015.jpg