Mobilitet

Bilen är klart dominerande när det gäller resandet i Sverige. Åtta av tio resor sker med bil och räknar man in bussresorna så går nio och tio på väg. 

Det är, inte minst, de långa avstånden i Sverige som gör oss mer beroende av bilen än de flesta andra länder.

Biltillgången är högre på landsbygden än i storstäderna. En viktig förklaring till det är att kollektivtrafiken inte är lika utbyggd på landsbygden som i de större städerna.

Det finns 40 000 mil vägar i Sverige och bara 1200 mil järnväg. Vägtransporterna är därför överlägsna när det gäller dörr till dörr-transporter av människor och gods. Hälften av godstransporterna sker med lastbil och en tredjedel med järnväg mätt i antal tonkilometer. 

Under filer finns en tabell på vårt resande. 

Klicka på bilden för att läsa: "Svenskar om bilen"

                svenskarombilen

 

 

Filer

Så här reser vi.pdf
Svenskar om bilen 2013.pdf