Miljöordlista

Vad är skillnaden mellan alternativa drivmedel och förnybara drivmedel? Vad står DME, RME, FTD, LNG och LPG för?

Många ord och uttryck som nu diskuteras är inte självklara för alla. Vi tar tagit fram en kort beskrivning av ord och uttryck som kan vara bra att känna till i debatten om bränslen och transporter. Filen finns under filer.

Med alternativa drivmedel menas bränslen som inte är bensin och diesel.

I Sverige är etanol, metangas och RME de vanligaste alternativa drivmedlen.

Dessutom finns hybridtekniken, där fordon drivs på en kombination av bensin och egenproducerad elektricitet.
 

Filer

Lilla ordlistan_27juni_2014.pdf