Jobb & Tillväxt

Fordonsindustrin viktig för jobb, tillväxt och konkurrenskraft

Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar med stor betydelse för sysselsättning, export, investeringar, forskning och utveckling samt kunskapsspridning till andra näringsgrenar. Fordonsklustret med utveckling och tillverkning av fordon betyder mycket för svensk ekonomi och för Sverige som industrination.

Sverige tillhör de länder i världen där fordonsindustrin har störst betydelse för ekonomin. I en internationell jämförelse är Sverige unikt, att med bara tio miljoner invånare ha fyra fordonstillverkare med både tillverkning och utveckling i landet: två av världens ledande tillverkare av tunga fordon Volvokoncernen och Scania, en global personbilstillverkare Volvo Cars och en tillverkare av exklusiva sportbilar Koenigsegg. Dessutom NEVS (National Electric Vehicle Sweden) och CEVT (China Euro Vehicle Technology) som bedriver forskning och utveckling i Sverige.

Volvokoncernen och Scania hade tillsammans en global tillverkning på 280 000 lastbilar och 16 000 bussar under 2015. Volvo Cars tillverkade totalt 513 000 personbilar under 2015, varav 190 000 i Sverige.

Omkring 85 procent av personbilarna och över 95 procent av lastbilarna säljs utanför Sverige. Fordonsindustrins exportvärde uppgick till 143 miljarder under 2015, vilket motsvarar tolv procent av den totala varuexporten, en andel som har ökat till ca 14 procent under 2016.

Fakta om svensk fordonsindustri inklusive underleverantörer:

• Sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Företagen inom fordonsindustrin är spridda över hela landet och har stor regional betydelse. På många orter är man en dominerande arbetsgivare. Fordonsindustrin ger också indirekta sysselsättningseffekter inom andra branscher, som till exempel IT-sektorn, handel och tjänstesektorn.

• Vår största exportnäring med ca 14 procent av den totala svenska varuexporten jan-sep 2016. Värdet på fordonsexporten ökade med 19 procent under de tre första kvartalen 2016.

• En betydelsefull näring när det gäller industriinvesteringar med en andel på 18 procent av svensk industris investeringar under 2015.

• Fordonsindustrin är en av våra mest FoU-intensiva näringar.