Infrastruktur


Fakta om Höghastighetstågsprojektet

En rättvis och samhällsekonomiskt effektiv användning av statens infrastrukturanslag är viktig om riksdagens transportpolitiska mål ska uppnås. Ett särskilt problem som nu är aktuellt är de enorma kostnaderna för den höghastighetstågsatsning som diskuteras. Vilka undanträngningseffekter kan det få för andra viktiga väg- och järnvägsinvesteringar? Här bevakar vi detta projekt utifrån detta perspektiv.

www.facebook.com/hoghastighetstag